blaskolatta@azet.sk

+421 905 355 159

+421 907 805 651

Referencie

Apartmánový dom Tále č.310

 

Apartmánový dom Tále č.310

Chata Donovaly

Na chate v lyžiarskom rekreačnom stredisku Donovaly – Pod Magurou sme po rozsiahlom požiari zrealizovali totálnu rekonštrukciu . Celá budova má dvoch majiteľov kde sa v jednej časti vykonala celková prestavba a v druhej časti bolo prerobené podkrovie a vyhotovená nová strecha.

Chata Donovaly

Chata Horná Roveň

Demontáž krovu a starého podkrovia v obci Horná Roveň pri Banskej Štiavnici. Dohodnutým rozsahom prác bolo aj vyhotovenie nových nosných stavebných konštrukcií, vencov, stropnej dosky , prístavby verandy a schodov nadstavba nového podkrovia a priečok v podkroví , dodávky a montáže okien – firma OKNOLIDER , a monolitického schodiska v interiéri stavby. Všetky tieto práce sme zvládli za 5-mesiacov v spolupráci s firmou Štefan Hajdu z Banskej Štiavnice.

Chata Horná Roveň

Chata Králiky 1

Vyhotovenie kompletnej stavebnej dostavby interiéru chaty na Králikoch pri Banskej Bystrici vrátane omietok , malieb ,obkladov a dlažieb .

Chata Králiky 1

Chata Králiky 2

Vyhotovenie interiéru podkrovia v chate Králiky za spolupráce firiem Dremont s.r.o. – komplet nábytok a drevené obklady , p .Hagara – parkety , p.Laššák – elektro , EUROTHERM – podlahové kúrenie , firma Roganský – práce a obklady z kameňa .

Chata Králiky 2

Chata Môťová

Výstavba hrubej stavby chaty v rekreačnej oblasti Môťová pri Zvolene ktorá bola postavená na mieste zbúranej starej chaty.;

Chata Môťová

Chata Staré Hory

Demolácia starého domu v obci Staré Hory pri Banskej Bystrici , postupným rozobratím a uložením odpadu na skládku sme vyhotovili priestor pre stavbu novej montovanej chaty . Vyhotovili sme prípojky vody , kanalizácie s novou žumpou , vodomernou šachtou a elektrickou prípojkou. Základy bolo nutné vymurovať už od základovej škáry debniacimi tvárnicami DT 400mm z dôvodu zosýpaniu sa výkopov , celá pôvodná stavba ako aj spodná časť obce je postavená na haldách – násypoch z ťažby z baní . Základovou platňou a hydroizoláciami sme pripravili priestor pre montážnu firmy drevostavby. Celý priebeh montáže sme dozorovali dokončili sme obklady a dlažby v interiéroch a zrealizovali aj kompletné terénne úpravy v okolí chaty.

Chata Staré Hory

Hotel Lux

Zatepľovanie Hotela LUX v Banskej Bystrici v poddodávke firmy Slobstav kompletnej spodnej reštauračnej časti .

Hotel Lux

Hotel Poľana Brusno

 

Hotel Poľana Brusno

R. D. Čerín

Oddrenážovanie podmáčaného pozemku kúpenej novostavby domu v obci Čerín pri B. Bystrici. Hladina spodnej vody bola zistená v hĺbke 1-1,5m , na jar pri topiacom sa snehu sa podmienky rapídne zhoršia a hrozilo vytopenie domu, vodu majitelia museli odčerpávať čerpadlom mimo pozemok celé dva týždne. Riešenie odvodnenia bolo navrhnuté našou firmou ako drenáž vedená v dvoch vrstvách po hranici pozemku s priebežnými revíznymi šachtami priemeru 300mm v počte 10 ks a dvomi zbernými šachtami priemeru 600mm. Realizácia bola náročná na presné meranie keďže jediná možnosť odvedenia vody mimo pozemok bola možná iba cez susedný pozemok do spoločného zberného rigolu pri ceste v dĺžke 70m od hranice pozemku v možnom klesaní maximálne 1cm na meter potrubia. Druhá vrstva drenáže je vedená okolo domu cca 90cm od fasády na rozhraní chodníka a zeleného pásu. Celý pozemok bol vyštrkovaný kamenivom a pripravený na položenie dlažby. Na základe požiadavky majiteľov boli realizované aj ďalšie stavebné práce – základy pod záhradný dom a garážové státie , základ pod bránu ,úpravu terénu ornicou a dodávateľsky firma POLUX z B. Bystrice vyrobila a osadila posuvnú bránu a namontovala oplotenie pozemku. Doba realizácie štyri týždne . Po prvej zime a topenia sa snehu nám majitelia poslali video a sami sme boli prekvapený ako to funguje a koľko vody cez drenáž preteká.

R. D. Čerín

R. D. Horná Mičiná

Stavba rodinného domu od základov v obci Horná Mičiná .V prvej etape dohodnutá hrubá stavba ktorá bola zrealizovaná do štyri a pol mesiaca v zložitých geologických podmienkach - strmý svah, ku spokojnosti zákazníka .

R. D. Horná Mičiná

R. D. Kordíky

Dostavba rodinného domu v obci Kordíky pri B. Bystrici. Dobudovanie interiéru sadrokartónov ,poterov , priečok , obkladov , dlažieb , náterov , malieb . Osadenie ČOV , žumpy, postavenie oporných múrov a terénnych úprav.

R. D. Kordíky

R. D. Malachov

Prestavba chaty na rodinný dom v obci Malachov pri Banskej Bystrici .

R. D. Malachov

R. D. Malachovské skalky

Kompletná dostavba rodinného domu Malachovské skalky nad obcou Malachov . Jednalo sa o náročnú dostavbu tak interiéru ako aj exteriéru fasády , oplotenia altánku a bazénu tohto exkluzívneho domu.

R. D. Malachovské skalky

R. D. Rudlovská cesta

Prestavba , prístavba a nadstavba domu Rudlovská cesta v Banskej Bystrici .

R. D. Rudlovská cesta

R. D. Šalková

Kompletná rekonštrukcia domu v Šalkovej pri Banskej Bystrici – interiér , strecha , fasáda všetko realizované v našej réžii.

R. D. Šalková

R. D. Sielnica

Novostavba rodinného domu v Sielnici pri Zvolene od základov až po kompletné dokončenie , proste stavba na kľúč . Stavba zrealizovaná za 16 mesiacov s dodržaním všetkých technologických postupov až po nasťahovanie majiteľov .

R. D. Sielnica

R. D. Slovenská Ľupča

Rodinný dom v Slovenskej Lupči bol postavaný z klasických materiálov 50 rokov – kameň tehla z jednej tretiny postavený z drevenej zrubovej konštrukcie omietnutej hlinenou maltou. Projekt predpisoval zachovanie drevenej prístavby zrejme kôlne alebo chlieva spevnením konštrukcie obmurovaním z vonkajšej aj vnútornej strany. Pri sondáži súdržnosti zrubovej konštrukcie sa zistilo pokročilé napadnutie dreva červotočom miestami až do úplného spráchnivenia , nestávalo nič iné ako celú drevenú prístavbu rozobrať a ďalej pokračovať klasickým spôsobom základy, izolácie a murovanými múrmi. Ďalej pokračovala rekonštrukcia podľa projektovej dokumentácie až po nový krov a dokončené interiéry a čističku odpadových vôd.

R. D. Slovenská Ľupča

R. D. Uhlisko

Rodinný dom na Uhlisku v Banskej Bystrici prechádza celkovou rekonštrukciou , prehlbovali sme suterénne priestory ,dopojili hydroizolácie po múrmi náterovou izoláciou, nové podlahy , podlahové kúrenie, omietky, nová nadstavba ,krov, frézovanie komínov a zateplenie. Špecifikom stavby je že v minulosti bola podmytá spodnou vodou a nastal tak pokles vo vodorovnej osi 18cm. Klesanie budovy bolo zastavené a zastabilizované injektážou základov , a je na kvalifikovanosti stavebníkov ako sa s nerovnosťou popasujú.

R. D. Uhlisko

R. D. Zvolen

Celková rekonštrukcia rodinného domu vo Zvolene s kompletným dokončením interiéru a fasády.

R. D. Zvolen