blaskolatta@azet.sk

+421 905 355 159

+421 907 805 651

Kontakt

E-mail: blaskolatta@azet.sk

Peter Blaško – konateľ firmy
Mobil: +421 905 355 159

Miroslav Latta – konateľ firmy
Mobil: +421 907 805 651

Spoločnosť

Blaško – Latta a spol. s.r.o.
Zelená 40
974 04 Banská Bystrica

IČO: 47 453 427
DIČ: 202 387 9693
IČ DPH: SK 202 387 9693
Registrácia – vložka č. 25150/S